Contact Us

    • Company Name:Chongqing AUWI Hotel Limited Responsibility Company
    • TEL:023-88288888
    • FAX:023-88281280
    • ADD:No.2 Qilong Road, Longshan Street Yubei District, Chongqing ,China